Videos S.I.M

Durant aquest confinament, ens hem unit per a dedicar estes obres als nostres amics de les filaes i comparses.
Ja que durant aquest confinament haguérem estat acompanyant-los.
Tornarem!